Доступ предоставлен для: Guest
Портал Begell Электронная Бибилиотека e-Книги Журналы Справочники и Сборники статей Коллекции

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Carlo Vincenzo Iossa

Dipartimento di Meccanica e Aeronautica Sapienza Università di Roma, Via Eudossiana 18, I00184 Roma, Italy

Articles: