Доступ предоставлен для: Guest
Портал Begell Электронная Бибилиотека e-Книги Журналы Справочники и Сборники статей Коллекции

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M. Iannuccelli

Dipartimento di Meccanica ed Aeronautica, Università di Roma "La Sapienza", Via Eudossiana 18-00184 Rome, Italy

Articles: