Abo Bibliothek: Guest
Digitales Portal Digitale Bibliothek eBooks Zeitschriften Referenzen und Berichte Forschungssammlungen
Hydrobiological Journal
SJR: 0.227 SNIP: 0.901 CiteScore™: 0.5

ISSN Druckformat: 0018-8166
ISSN Online: 1943-5991

Volumes:
Volumen 56, 2020 Volumen 55, 2019 Volumen 54, 2018 Volumen 53, 2017 Volumen 52, 2016 Volumen 51, 2015 Volumen 50, 2014 Volumen 49, 2013 Volumen 48, 2012 Volumen 47, 2011 Volumen 46, 2010 Volumen 45, 2009 Volumen 44, 2008 Volumen 43, 2007 Volumen 42, 2006 Volumen 41, 2005 Volumen 40, 2004 Volumen 39, 2003 Volumen 38, 2002 Volumen 37, 2001 Volumen 36, 2000 Volumen 35, 1999 Volumen 34, 1998

Hydrobiological Journal

DOI: 10.1615/HydrobJ.v56.i1.20
pages 24-41

Dreissenidae (Mollusca: Bivalvia) in Benthos of the Kiev Reservoir and Factors Influencing Their Distribution

Yu. V. Pligin
Institute of Hydrobiology, National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, Ukraine
N. I. Zheleznyak
Institute of Hydrobiology National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, Ukraine

ABSTRAKT

It has been found that mass development of Dreissena polymorpha was observed in the Kiev Reservoir only several years later after its construction in 1965. Dreissena bugensis belonging to typical invaders was registered in this water body six years later. With time D. polymorpha was partially displaced by D. bugensis, especially in deep-water biotopes. The main factors responsible for mass development of Dreissenidae (especially of D. bugensis) in the Kiev Reservoir include the similarity of its hydrochemical indices with those registered in the lower reservoirs of the Dnieper cascade, and also effective ecological and physiological adaptations of these mollusks.

REFERENZEN

 1. Timchenko, V.M., Lynnyk P.M., Kholodko O.P. et al. 2013. Abiotychni komponenty ekosystemy Kyivskogo vodoskhovyshcha. (Abiotic components of the ecosystem of the Kiev Reservoir.) Kyiv, Logos Press. 60 pp. [Ukr.].

 2. Aleksenko, T.L. 2004. Mollusks of the Dnieper-Bug estuarine region and their role in fish nutrition. Gidrobiol. Zhurn. 40(1): 50-62. [Rus.].

 3. Andrusov, N.1. 1897. Fossil and modern Dreissenidae of Eurasia. Trudy SPb Obshchestva Yestestvoispytateley, otdeleniye geologii i mineralogii Vol. 25. 683 pp. [Rus.].

 4. Antonov, P.1. & G.L. Shkorbatov. 1990. Ecological and physiological characteristics of Dreissena of the lower reaches of the Dnieper River. Pp. 135-141 in: Vid v areale. Biologiya, ekologiya i produktivnost vodnykh bespozvonochnykh. (Species in its area of distribution. Bilogy, ecology, and productivity of aquatic invertebrates.) Minsk, Navuka i Tekhnika Press. [Rus.].

 5. Afanasyev, S.A. 2015. Forming ofhydrobiota ofthe river systems in the territory of Ukraine in view of history of hydrographic net. Hydrobiol. J. 51(1): 3-12.

 6. Bedova, P.V. & B.l. Kolypayev. 1998. Use ofmollusks in biological monitoring ofthe state of water bodies. Ekologiya 5: 410-411. [Rus.].

 7. Bening, A.L. 1928. Material on the hydrofauna of the Kama River. Raboty Volzhskoy Biologicheskoy Stantsii IX(4-5): 177-300. [Rus.].

 8. Birger, T.l., A.Ya. Malyarevskaya, O.M. Arsan et al. 1975. Physiological adaptations ofmollusks to abiotic and biotic environmental factors conditioned by blue-green algae. Pp. 91-94 in: Mollyuski, ikh sistematika i rol v prirode. Avtoreferaty dokladov. Sbornik 5. (Mollusks, their taxonomy and role in nature. Author's abstracts of reports. Collection 5.) Leningrad, Nauka Press. [Rus.].

 9. Gidrologiya i gidrokhimiya Dnepra iyego vodokhranilishch. (Hydrology and hydrochemistry ofthe Dnieper River and its reservoirs.) 1989. / Ed. by M.A. Shevchenko. Kiev, Naukova Dumka Press. 216 pp. [Rus.].

 10. Deksbakh, N.K. 1935. Distribution of Dreissena polymorpha (Pallas) (Mollusca) in the European part ofthe USSR and factors influencing its distribution. Byulleten MOIP 44(4): 153-164. [Rus.].

 11. Dombrovsky, K.O. 2009. Significance of Dreissena in the formation of individual consortia. Visnyk Zaporizkogo Natsionalnogo Universytetu 2: 29-39. [Ukr.].

 12. Dreissena. Sistematika, ekologiya, prakticheskoye znacheniye. (Dreissena. Taxonomy, ecology, and practical significance.) 1994. Moscow, Nauka Press. 239 pp. [Rus.].

 13. Zhuravel, P.O. 1937. On the state of representatives ofthe fauna of Mollusca and Crustacea in the Dnieper reservoirs. VisnykDnipropetrov. Gidrobiol. Stantsii 2: 149-160. [Rus.].

 14. Zhuravel, P.A. 1967. On the distribution of Dreissena bugensis in artificial water bodies. Gidrobiol. Zhurn. 3(2): 87-90. [Rus.].

 15. Zhuravel, P.A. 1971. On the origin ofthe Estuarine-Caspian fauna in the Dneprodzerzhinsk Reservoir and perspectives of the increase in its species composition. Pp. 119-128 in: Dneprodzerzhinskoye vodokhranilishche. (The Dneprodzerzhinsk Reservoir.) / Ed. by G.B. Melnikov. Dnepropetrovsk, Dnepropetrovskiy Gosudarstvenny Universitet Press. [Rus.].

 16. loffe, Ts.l. 1971. Benthic fauna ofthe reservoirs ofthe Volga cascade and its enrichment. Pp. 128-134 in: Volga-1. Problemy izucheniya i ratsionalnogo ispolzovaniya biologicheskikh resursov vodoyemov. Materialy Pervoy konferentsiipo izucheniyu vodoyemov basseyna Volgi. (Volga-1. Problems ofthe study and rational use of biological resources of water bodies. Proceedings of the First Conference on the study of water bodies of the Volga River basin.) Kuybyshev, Kuybyshev Press. [Rus.].

 17. Istomina, A.M. 2013. Influence ofthe distribution ofmollusks ofthe family Dreissenidae on macrozoobenthos productivity in the Votkinsk Reservoir. Pp. 115-118 in: Sovremennye problemy vodokhranilishch i ikh vodosborov. T. 3. Geoekologiya i vodnaya ekologiya. Trudy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 28-30 maya 2013 g., Perm. (Modern problems of reservoirs and their catchment areas. Vol. 3. Geoecology and aquatic ecology. Proceedings ofthe International Scientific and Practical Conference, 28-30 May 2013, Perm.) Perm. [Rus.].

 18. Karatayev, A.Yu., T.M. Tishchikov & l.V. Karatayeva. 1983. Population of Dreissena polymorpha (Pallas) druses as specific community of benthic animals. Biologiya Vnutrennikh Vod. Informatsionny Byulleten 6: 18-21. [Rus.].

 19. Karpevich, A.F. 1975. Teoriya i praktika akklimatizatsii vodnykh organizmov. (Theory and practice of acclimatization of aquatic organisms.) Moscow, Pishchevaya Promyshlennost Press. 432 pp. [Rus.].

 20. Kakhovske vodoymyshche. Gidrobiologichny narys. (The Kakhovka Reservoir. Hydrobiological essay.) 1964. /Ed. by Ya. Ya. Tseeb. Kiev, Naukova Dumka Press. 304 pp. [Rus.].

 21. Kachalova, O.L. 1972. Mollusca and Oligochaeta as indicators of saprobity of the rivers of Latvia. Pp. 169-172 in: Teoriya i praktika biologicheskogo samoochishcheniya zagryaznennykh vod. (Theory and practice of biological self-purification of contaminated waters.) Moscow, Nauka Press. [Rus.].

 22. Kiyevskoye vodokhranilishche. (Kiev reservoir.) 1972. Ed. by Ya.Ya. Tseeb & Yu.G. Maystrenko. Kiev, Naukova Dumka Press. 460 pp. [Rus.].

 23. Konovets, I.M., M.G. Mardarevich & l.M. Bashirova. 2015. Comparison of temperature resistance of Dreissena polymorpha and Dreissena bugensis under conditions of their adaptation to rather high water temperature. Pp. 82-83 in: Bioriznomanittya ta rol tvaryn v ekosystemakh. Materialy VII Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi. (Biodiversity and the role of animals in ecosystems. Proceedings of the Vll International Scientific Conference.) Dnipropetrovsk, Lira Press. [Ukr.].

 24. Korotun, M. 1937. Benthos fauna of the Desna River. Trudy Gidrobiol. Stantsii Akademiyi Nauk URSR 13: 37-57. [Ukr.].

 25. Kuzmenko, M.l. 1998. Radioecological problems of water bodies of Ukraine. Gidrobiol. Zhurn. 34(6): 95-119. [Rus.].

 26. Lazareva, V.l., A.l. Kopylov, l.L. Pyrina et al. 2013. Response of plankton of the Rybinsk Reservoir to the dynamics of North Atlantic oscillation - NAO. Pp. 145-150 in: Sovremennye problemy vodokhranilishch i ikh vodosborov. T. 3. Geoekologiya i vodnaya ekologiya. Trudy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 28-30 maya 2013 g., Perm. (Modern problems of reservoirs and their catchment areas. Vol. 3. Geoecology and aquatic ecology. Proceedings of the lnternational Scientific and Practical Conference, 28-30 May 2013, Perm.) Perm. [Rus.].

 27. Lubyanov, l.P. 1965. Problems of the ecology of mollusks of the Dneprodzerzhinsk and Dnieper reservoirs. Pp. 83-85 in: Mollyuski. Voprosy teoreticheskoy i prikladnoy malakologii. Vtoroye soveshchaniyepo izucheniyu mollyuskov, 8-12 fevralya 1965 g., g. Leningrad. Tezisy dokladov. Sbornik 2. (Mollusks. Problems of theoretical and applied malacology. Second Meeting on the study of mollusks, 8-12 February 1965, Leningrad. Abstracts of reports. Collection 2.) Leningrad, Nauka Press. [Rus.].

 28. Mayr, E. 1974. Populyatsii, vidy i evolyutsiya. (Populations, species, and evolution.) Moscow, Mir Press. 460 pp. [Rus.].

 29. Martemyanov, l.l. 2013. Threshold concentrations of cations in the environment responsible for the distribution of Dreissena polymorpha and Dreissena bugensis in fresh water bodies. Pp. 80-83 in: Dreissenidae: evolyutsiya, sistema, ekologiya. 2 Mezhdunarodnaya shkola-konferentsiya, 11-15 noyabrya 2013 g., Borok, Russia. Lektsii i materialy dokladov. (Dreissenidae: evolution, system, ecology. 2 lnternational school-conference, 11-15 November 2013, Borok, Russia. Lectures and abstracts of reports.) [Rus.].

 30. Metody gidroekologichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. (Methods of hydroecological investigations of surface waters.) 2006. / Ed. by V.D. Romanenko. Kyiv, Logos Press. 408 pp. [Ukr.].

 31. Mordukhay-Boltovskoy, F.D. 1960. Kaspiyskaya fauna v Azovo-Chernomorskom basseyne. (The Caspian fauna in the Black Sea and in the Sea of Azov basins.) Moscow & Leningrad, AN SSSR Press. 288 pp. [Rus.].

 32. Moroz, T.G. 1993. Makrozoobentos limanov i nizovyev rek Severo-Zapadnogo Prichernomorya. (Macrozoobenthos of the estuaries and lower reaches of the rivers of the Northwestern Black Sea Coast.) Kiev, Naukova Dumka Press. 188 pp. [Rus.].

 33. Nikolayev, 1.1. 1985. Some problems ofthe ecology of spontaneous distribution ofhydrobionts. Itogi i perspektivy akklimatizatsii kormovykh bespozvonochnykh v rybokhozyaystvennykh vodoyemakh. Sbornik nauchnykh trudov GosNlORKh 232: 81-89. [Rus.].

 34. Novskiy, V.A. 1960. Record of Dreissena polymorpha in the quaternary layers ofthe Rybinsk district ofthe Yaroslav region. Byulleten Instituta Biologii Vodokhranilishch AN SSSR 8-9: 28-29. [Rus.].

 35. Olivari, G.A. 1967. Regularities ofbenthos dynamics in the Dnieper River under conditions of its regulation. Pp. 291-311 in: Gidrobiologicheskiy rezhim Dnepra v usloviyakh zaregulirovannogo stoka. (Hydrobiological regime ofthe Dnieper River under conditions of its regulation.) Kiev, Naukova Dumka Press. [Rus.].

 36. Olivari, G.A. 1972. Makrozoobenthos ofthe Kiev Reservoir. Pp. 364-388 in: Kiyevskoye vodokhranilishche. Gidrokhimiya, biologiya, produktivnost. (The Kiev Reservoir. Hydrochemistry, biology, productivity.) / Ed. by Ya.Ya. Tseeb & Yu.G. Maystrenko. Kiev, Naukova Dumka Press. [Rus.].

 37. Orlova, M.l., T.U. Tirriot, A.A. Protasov et al. 2004. Main reasons ofthe similarity and difference between invasions of two related species on the example of Dreissena bugensis and Dreissena polymorpha (Dreissenidae, Bivalvia). Pp. 130-155 in: Biologicheskiye invazii v vodnykh i nazemnykh ekosistemakh. (Biological invasions in aquatic and terrestrial ecosystems.) / Ed. by A.F. Alimov & N.G. Bogutskaya. Moscow & Saint-Petersburg, KMK Press. [Rus.].

 38. Pligin, Yu.V. 1979. The increase in Dreissena bugensis (Andr.) area of distribution. Pp. 222-224 in: Mollyuski, osnovnye resultaty ikh izucheniya. Avtoref. dokl. Sb. 6. Shestoye Vsesoyuzn. soveshch. po izucheniyu mollyuskov, Leningrad, 7-9 fevralya 1979 g. (Mollusks, main results of their study. Abstracts of reports. Collection 6. The Sixth All-Union Conference on the Study of Mollusks, Leningrad, 7-9 February 1979.) Leningrad, Nauka Press. [Rus.].

 39. Pligin, Yu.V., V.Ye. Belyayev, K.P. Kalenichenko et al. 2011. Influence of acute hypoxia on the state of macrozoobenthos of the Kiev Reservoir in winter 2009-2010. / Ed. by V.K. Khilchevskiy. Gidrologiya, Gidrokhimiya i Gidroekologiya. Naukovy Zbirnyk 1(22): 165-173. Kyiv, Obriyi Press. [Ukr.].

 40. Pligin, Yu.V. & S.F. Matchinskaya. 1992. Macrozoobenthos. Pp. 116-123 in: Gidroekologicheskiye posledstviya avarii na Chernobylskoy AES. (Hydroecological consequences ofthe accident at the Chernobyl NPS.) Kiev, Naukova Dumka Press. [Rus.].

 41. Polishchuk, V.V. 1976. Hydrofauna ofthe upper reaches ofthe Dnieper River and peculiarities of its development in summer 1972. Pp. 62-95 in: Gidrobiologichni doslidzhennya vodoym Ukrayiny. Materialy V naukovoyi konferentsiyi. (Hydrobiological studies on water bodies of Ukraine. Proceedings of the V Scientific Conference.) Kyiv, Naukova Dumka Press. [Ukr.].

 42. Protasov, A.A. 2013. On the role of Dreissenidae in hydroecosystems. Pp. 36-48 in: Dreissenidae: evolyutsiya, sistema, ekologiya. 2 Mezhdunarodnaya shkola-konferentsiya, 11-15 noyabrya 2013 g., Borok, Russia. Lektsii i materialy dokladov. (Dreissenidae: evolution, system, ecology. 2 International school-conference, 11-15 November 2013, Borok, Russia. Lectures and abstracts of reports.) [Rus.].

 43. Pryanichnikova, Ye.G. 2012. Strukturno-funktsionalnye kharakteristiki Dreissenidae Rybinskogo vodokhranilishcha. (Structural and functional characteristics of Dreissenidae of the Rybinsk Reservoir.) Author's abstract of PhD Thesis. Borok. 21 pp. [Rus.].

 44. Pryanichnikova, Ye.G. & G.Kh. Shcherbina. 2005. Comparison of filtration rate in Dreissena polymorpha Pall. and Dreissena bugensis (Andr.) under experimental conditions. Pp. 278-290 in: Biologicheskiye resursy presnykh vod: bespozvonochnye. (Biological resources of fresh waters: invertebrates.) Rybinsk. [Rus.].

 45. Sokolova, N.Yu., E.N. Izvekova, A.A. Lvova & M.l. Sakharova. 1980. Composition, distribution, and seasonal dynamics of benthos numbers and biomass. Pp. 7-23 in: Bentos Uchinskogo vodokhranilishcha. (Benthos of the Uchinsk Reservoir.) Moscow. [Rus.].

 46. Starobogatov, Ya.l. 1970. Fauna mollyuskov i zoogeograficheskoye rayonirovaniye kontinentalnykh vodoyemov zemnogo shara. (Fauna of mollusks and zoogeographic regionalization of continental water bodies of the world.) Leningrad, Nauka Press. 372 pp. [Rus.].

 47. Kharchenko, T.A. & Ye.Ye. Zorina-Sakharova. 2000. Consortia ofBivalvia in the littoral zone of the plain reservoir as the structural and functional community of hydrobionts. Gidrobiol. Zhurn. 36(5): 9-19. [Rus.].

 48. Yurishinets, V.l. 2002. What is this Dreissena polymorpha and Dreissena bugensis? Visnyk Zhytomyrskogo Pedagogichnogo Universytetu 10: 41-42. [Rus.].

 49. Karnaukhov, V.N. 1979. The role of filtrator mollusks rich incarotenoid in the self-cleaning of fresh waters. Pp. 151-167 in: Human Impacts Life in Fresh Waters. Budapest.

 50. Mills, E., G. Rosenberg, A. Spidle et al. 1996. A Review of the biology and ecology of the quagga mussel (Dreissena bugensis) a second species of freshwater dreissenid introduced to North America. Amer. Zool. 36(3): 271-286.

 51. Pligin, Yu.V. 2009. Long-term changes in the composition and in the quantitative indices of the development of macrozoobenthos of the Kiev Reservoir. Hydrobiol. J. 45(1): 16-31.

 52. Pligin, Yu.V. 2012. Realization of conceptual dualism in biocenology by example of zoobenthos of the lowland reservoir. Hydrobiol. J. 48(5): 3-18.

 53. Pligin, Yu.V., S.F. Matchinskaya, N.l. Zheleznyak & M.l. Linchuk. 2014. Long-term distribution of alien species of macroinvertebrates in the ecosystems of the Dnieper reservoirs. Hydrobiol. J. 50(2): 3-17.

 54. Pligin, Yu.V. & L.V. Yemel?yanova. 1989. Acclimatization of Caspian invertebrates in Dnieper reservoirs. Hydrobiol. J. 25(1): 1-9.

 55. Saenko, E.M. & N.A. Nebesikchina. 2007. Comparative analysis of carotenoids of mollusks from different biotopes. Pp. 181-182 in: Probleme actuale ale protectiei si vallorifiicarii durabile a diversitatii lumii animale, conf. (6; 2007; Chisinau). Materiale Conf. A 6-a a Zoologilor din Rep. Moldova / Col. Red.: l. Toderas, A. Munteanu, L. Ungureanu. Ch.: S. n. (Bons Offices SRL).


Articles with similar content:

Ciliata (Protista, Ciliophora) of Epiphyton of Higher Aquatic Plants in a Small River
Hydrobiological Journal, Vol.40, 2004, issue 4
R. V. Babko, T. N. Kuzmina
Peculiarities of the Functioning of Bacterioplankton in the Upper Section of the Kanev Reservoir at the Present Time
Hydrobiological Journal, Vol.47, 2011, issue 1
T. V. Golovko, V. M. Yakushin, N. I. Tronko
Changes in Zoobenthos of the Cooling Pond of the Khmelnitskiy NPS as a Result of the Invasion of Two Species of Mollusks (Dreissenidae)
Hydrobiological Journal, Vol.52, 2016, issue 1
T. I. Stepanova, A. A. Sylayeva
Accumulation of 137Cs by Leuciscus cephalus (L.)†
Hydrobiological Journal, Vol.46, 2010, issue 4
O. L. Zarubin
Epibiotic Communities of Dreissena polymorpha Pall. on the Shells of Unionidae
Hydrobiological Journal, Vol.47, 2011, issue 1
I. A. Morozovskaya, A. A. Protasov, A. A. Sylayeva